สารวิทยาศาสตร์การกีฬา
ข่าว & ประกาศ

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” ...   เมื่อ 13 พ.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา​ "การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม”   เมื่อ 18 เม.ย. 2562

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาครบรอบ 53 ปี   เมื่อ 3 เม.ย. 2562

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาและโภชนาการการกีฬาพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ณ โรงแรมกรีน...   เมื่อ 11 ก.ย. 2561

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดอบรมในหัวข้อ "การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม" ณ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค จ....   เมื่อ 11 ก.ย. 2561

ข่าว & ประกาศทั้งหมด

สำหรับสมาชิก
FanPage วิทยาศาสตร์การกีฬา