สารวิทยาศาสตร์การกีฬา
ข่าว & ประกาศ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาและโภชนาการการกีฬาพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ณ โรงแรมกรีน...   เมื่อ 11 ก.ย. 2561

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดอบรมในหัวข้อ "การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม" ณ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค จ....   เมื่อ 11 ก.ย. 2561

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ หลักการฝึกความแข็งแรง “Principle of Strength ...   เมื่อ 30 พ.ค. 2561

การจัดอมเชิงปฏิบัติการฯ หัวข้อ "การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในส่วนภูมิภาค"   เมื่อ 16 พ.ค. 2561

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา   เมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำหรับสมาชิก
FanPage วิทยาศาสตร์การกีฬา