Food / Nutrition Assessment การประเมิณอาหาร/โภชนาการนักกีฬา (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 3 ต.ค. 2561 16:02:06

แผ่นพับ ทำใมต้อง Warm up & Cool down ? (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ย. 2561 15:26:48

แผ่นพับ ลดน้ำหนักในนักกีฬา (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ย. 2561 14:51:22

แผ่นพับ เครื่องดื่มเกลือแร่และอาหารเสริมกับนักกีฬา (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ย. 2561 14:39:01

แผ่นพับ หลักการปฎิบัติเพื่อการฟื้นตัว (Recovery) (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ย. 2561 14:38:09

แผ่นพับ มารู้จักชีวกลศาสตร์การกีฬากันเถอะ (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ย. 2561 14:36:48

Anti-doping for Coaches (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 5 มิ.ย. 2561 10:03:38

หลักการฝึกความแข็งแรง (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 30 พ.ค. 2561 10:58:11

การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 30 พ.ค. 2561 10:57:46

Strength training (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 30 พ.ค. 2561 10:57:19

Resistant Training (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 30 พ.ค. 2561 10:56:57

Presentation for Orientation (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 30 พ.ค. 2561 10:56:33

โปสเตอร์ ทำไมต้อง..Warm up & Cool down (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 25 พ.ค. 2561 09:45:40

โปสเตอร์ การยืดเหยียดในกีฬาฟุตบอล (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2561 16:07:41

โปสเตอร์ ทำไมต้อง..Warm up & Cool down.compressed (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2561 15:45:42

โปสเตอร์ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อน-หลัง การออกกำลังังกาย (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2561 15:16:37

โปสเตอร์ องค์ประกอบร่างกาย (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 24 พ.ค. 2561 15:13:13

สรีรวิทยาออกกำลังกายและการกีฬา PART 2 พต.รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 10 พ.ค. 2561 11:42:18

สรีรวิทยาออกกำลังกายและการกีฬา PART 1 พต.รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 10 พ.ค. 2561 11:42:04

โภชนาการการกีฬา ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ (.pdf)   ปรับปรุงเมื่อ 10 พ.ค. 2561 11:37:07