ผลการค้นหา 15 รายการ

[177] สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับที่ 177 เดือน กันยายน 2561

-  การวิเคราะห์เกมการแข่งขัน และตัวบ่งชี้ความสามารถของนักกีฬาวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์- ความล้าและการบาดเจ็บจากการขาดสมดุลโปรแกรมการฝึก- จิตสำเร็จเพื่อความเป็นเลิศด้วยบรรยากาศจูงใจและการหล่อหลอมจากโค๊ช - เลือก...

อ่านต่อ & ดาวน์โหลดวารสาร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24 ก.ย. 2561 10:21:38

[173] สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับที่ 173 เดือนกันยายน 2560

- เทคนิคการวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์การกีฬากับผู้ฝึกสอน- คาร์โบไฮเดรต สารให้พลังงานแก่ นักกีฬา- หลักการพิจารณาความหนักที่เหมาะสมในการฝึก (ตอนที่ 2) - เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าก่อนออก ระหว่างและหลังออกกำลังกาย เราควรดื่มน้ำปริมาณเท่าไหร่...

อ่านต่อ & ดาวน์โหลดวารสาร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9 ก.พ. 2561 15:54:07

[172] สารวิทยาศาสตร์การกีฬา 172 เดือน สิงหาคม 2560

- ความสำคัญของระนาบในการวิ่งระยะสั้น  - กินอะไรระหว่างฝึกซ้อมหรือแข่งขัน- ผลกระทบของอายุสัมพัทธ์ที่มีต่อนักกีฬา (ตอนที่ 2) - การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ (ตอนที่ 2) - ชีวกลศาสตร์ของกีฬาเทควันโด ท่าเตะ Axe kick หรือ Drop kick

อ่านต่อ & ดาวน์โหลดวารสาร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9 ก.พ. 2561 15:50:07

[171] สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับที่ 171 กรกฎาคม 2560

- การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ- เชื่อว่าหลายคนคงรู้จัก FIFA 11+ - วันเกิดของนักกีฬากับโอกาสติดทีมชาติ (ตอนที่ 1) - หลักการพิจารณาความหนักที่เหมาะสมในการฝึก (ตอนที่ 1)

อ่านต่อ & ดาวน์โหลดวารสาร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9 ก.พ. 2561 15:44:20

[169] สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับที่ 169 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

- ชีวกลศาสตร์ของกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ตอนที่ 1 - จิตวิทยาการกีฬา การเพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬา- บทความพิเศษ อบอุ่นร่างกาย- โภชนาการกีฬา แผนการบริโภคที่ช่วยลดอาการเจทแลค(Jet Lag Dlet Plan) - สรีรวิทยาการกีฬา ภาวะกระดูกพรุนเกิดได้กับเด็กและวัยรุ่น...

อ่านต่อ & ดาวน์โหลดวารสาร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9 ก.พ. 2561 15:35:35

[168] สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับที่ 168 มกราคม-มีนาคม 2558

- เวชศาสตร์การกีฬากับการแข่งขันกีฬา (Sports Medicine In Sport events) - ชีวกลศาสตร์ของกีฬา กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ตอนที่ 2 - โภชนาการกีฬา โภชนาการในช่วงฝึกซ้อม : ต้องการพลังงาน- จิตวิทยาการกีฬา การควบคุมความคิดในทางบวก (Positive thougth control) - สรีรวิทยาการกีฬา...

อ่านต่อ & ดาวน์โหลดวารสาร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9 ก.พ. 2561 15:28:27

[137] สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับที่ 137 กันยายน 2554

- การทำ Periodiozation ตอนที่ 3 การทำ Mircrocycle - การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวกีฬาจากวิดีโอโดยใช้โปรแกรมฟรีแวร์ (ตอนที่3) - สุขปฎิบัติสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ- โภชนาการในนักกีฬาว่ายน้ำ*ผลงาานวิจัย การวิเคราห์กลยุทธ์การทำคะแนนในกีฬาเทควันโด

อ่านต่อ & ดาวน์โหลดวารสาร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 8 ก.พ. 2561 13:37:30

[136] สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับที่ 136 สิงหาคม 2554

- การทำ Periodiozation ตอนที่ 2 ปริมาณการฝึก- ความต้องการพลังงานและคาร์โบไฮเดรต- การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวกีฬาจากวิดีโอโดยใช้โปรแกรมฟรีแวร์ (ตอนที่2) - พ่อแม่กับจิตใจในการเล่นเทนนิส*ผลงานวิจัย การเปรียบเทียบทางสังคมที่มีต่อความสามัคคีความพึงพอใจและความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักกีฬาไทย

อ่านต่อ & ดาวน์โหลดวารสาร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 8 ก.พ. 2561 13:32:56

[135] สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับที่ 135 กรกฎาคม 2554

- เทคโนโลยีการกีฬา (กรณีศึกษาการสร้าง) อุโมงค์น้ำแห่งแรกในประเทศไทย- การทำ Periodiozation (ตอนที่1) - ความต้องการโปรตีน ไขมัน ในนักกีฬา- การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวกีฬาจากวิดีโอโดยใช้โปรแกรมฟรีแวร์ (ตอนที่1) - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาตร์การกีฬา ประจำปี 2554 *ผลงานวิจัย การวิเคราห์แบบสามมิติของร่างกายส่วนล่างระหว่างการสวิงกอล์ฟในนักกีฬาระดับอาชีพและระดับสมัครเล่นในประเทศไทย 

อ่านต่อ & ดาวน์โหลดวารสาร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 7 ก.พ. 2561 15:11:44

[132] สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับที่ 132 มิถุนายน 2554

- ทำใมนักวิ่งเอธิโอเปียและเคนย่าจึงประสบความสำเร็จ - การคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษ- การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการวิ่ง 2 - กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ (ตอนจบ) - การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่าง กกท. กับ ม.เชียงใหม่*ผลงานวิจัย การศึกษาทาง...

อ่านต่อ & ดาวน์โหลดวารสาร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 7 ก.พ. 2561 13:26:32