- เวชศาสตร์การกีฬากับการแข่งขันกีฬา (Sports Medicine In Sport events)

- ชีวกลศาสตร์ของกีฬา กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ตอนที่ 2

- โภชนาการกีฬา โภชนาการในช่วงฝึกซ้อม : ต้องการพลังงาน

- จิตวิทยาการกีฬา การควบคุมความคิดในทางบวก (Positive thougth control)

- สรีรวิทยาการกีฬา องค์ประกอบของสมรรถภาพกล้ามเนื้อ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9 ก.พ. 2561 15:28:27