เรียงตาม
ผลการค้นหา 20 รายการ

THAI HOUSE กีฬาเอเชียนเกมส์ (2018) ครั้งที่ 18 ณ กรุง... [ Clip]     nattanan

606   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬา เอเชียนเกมส์ แข่งกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ THAI HOUSE กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 จุดประสงค์ "ไทยเฮ้าส์"  เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทัพนักกีฬาไทย โดย กกท. จะจัดนักจิตวิทยา, นักกายภาพ เพื่อบำบัดอาการบาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่นวด เพื่อนวดผ่อนคลาย ประจำที่ไทยเฮาส์ตลอดการแข่งขันเพิ่มเติมจากที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำในหมู่บ้านนักกีฬา...

การนวดแผนไทยสู่การนำไปใช้ในนักกีฬา [ Clip]     nattanan

632   กายภาพบำบัด     การนวด นวดนักกีฬา ฟื้นฟูการบาดเจ็บ

การอบรมการนวดแผนไทยสู่การนำไปใช้ในนักกีฬา (หลักสูตร 40 ชั่วโมง)- เทคนิคการนวดบรรเทาอาการข้อเท้าแพลงและตะคริวน่อง- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อส่วนรยางค์ขา- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อส่วนลำตัว- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อหลังและบ่า- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อรยางค์บน- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อท้อง : นางปวีณภัสร์ ทิพย์ใบบุญ น.ส.จันทนีสกุลเดียว นางเนตรนภา นกงาม  และนายวิญญูวิชญ์ ศรีจันทรนิตย์ วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ...

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย: ปริมาณไขมันในร่างกาย     nattanan

1.2K   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     สมรรถภาพทางกาย ไขมัน

 แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้ วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย: ปริมาณไขมันในร่างกายเจ้าของชุดความรู้  กอง วิทยาศาสตร์การกีฬา งาน พัฒนาศักยภาพกีฬา บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวอัจฉรา  นาติ๊บ   วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: สรีรวิทยา  การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา(Periodization) P ก่อนการแข่งขัน    ¨ ระหว่างการแข่งขัน    ¨ หลังการแข่งขัน ¨ พักการแข่งขัน  วัตถุประสงค์การนำความรู้ไปใช้: เพื่อวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง  เนื้อหา :ชื่อการทดสอบ     ปริมาณไขมันในร่างกาย(Body Fat)เครื่องมือ               ...

Dynamic Stretching in Competition warm up ในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย... [ Clip]     nattanan

868   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬาวอลเลย์บอล ยืดกล้ามเนื้อ วอร์มอัพ เสริมสร้าง

Dynamic Stretching in Competition warm up ในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี   อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  และนักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย    เป็นขั้นตอนของการกระตุ้นและยกระดับความหนักในการออกแรงของร่างกายให้สูงขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้ร่างกายพร้อมมากขึ้นและลดอัตราการบาดเจ็บก่อนลงสนาม เป็นภาระกิจที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งหลายไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นหน้าที่ที่จะเตรียมส่งนักกีฬาไป...

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication in Sports)     chokoko1998

482   จิตวิทยาการกีฬา     communication efficient increase skill

เรื่องหรือหัวข้อความรู้พลังของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication in Sports) โครงการอบรมสัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  หัวข้อ "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬา และ โภชนาการการกีฬา พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 24 - 28 ก.ย. 61 ณ. โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ พงศธร ศรีทับทิมผู้จัดทำ น.ส. บุรวัลย์ ผลมั่ง และ น.ส. รพิรัตน์ พรทิพย์ปฏิมาวันที่ 27 กันยายน 2561 (ช่วงเช้า)

Food/Nutrition Assessment (Session 5)     chokoko1998

450   โภชนาการการกีฬา     Diet food nutrition โภชนาการนักกีฬา

เรื่องหรือหัวข้อความรู้Food/Nutrition Assessment (Session 5) โครงการอบรมสัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหัวข้อ "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาวิทยาการกีฬาและโภชนาการการกีฬาพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ผู้เชียวชาญ ศาสตราจารย์ ดร. กัลยา กิจบุญชูผู้จัดทำ น.ส. บุรวัลย์ ผลมั่ง และ น.ส. รพิรัตน์ พรทิพย์ปฏิมาวันที่ 26 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://sskm.sat.or.th/uploads/know_post/1537951491_0905.pdf ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินการบริโภคโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตของนักกีฬา https://sskm.sat.or.th/uploads/know_post/1537951601_8433.jpg

การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวและการเปลี่ยนทิศทาง ในนักกีฬาวอลเลย์บอล... [ Clip]     nattanan

948   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     การฝึก กีฬาวอลเลย์บอล เสริมสร้าง

                การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวและการเปลี่ยนทิศทาง ในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  - แบบฝึกที่ 1 การพัฒนา Basic Movement โดยเริ่มต้นจาก 9 Square (ตาราง 9ช่อง) เพิ่ม ...

การฝึกพัฒนาความถี่และอัตราเร่งเพื่อให้เกิดความเร็วในการ... [ Clip]     nattanan

330   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬาวอลเลย์บอล ทักษะ เสริมสร้าง

การฝึกพัฒนาความถี่และอัตราเร่งเพื่อให้เกิดความเร็วในการเคลื่อนที่ ที่รวดเร็วขึ้นไปเชื่อมโยงกับการเล่นในเกมส์ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลการฝึกพัฒนาความถี่และอัตราเร่งเพื่อให้เกิดความเร็วในการเคลื่อนที่ เป็นการฝึกโดยใช้รั้ววางสลับฟันปลา แล้วให้นักกีฬานั้นยกขาผ่านรั้ว...

แนวทางการคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชน ทีมวอลเล่ย์บอลหญิงทีม... [ Clip]     nattanan

330   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     การทดสอบ กีฬา กีฬาวอลเลย์บอล ส่งเสริม

ชุดความรู้ แนวทางการคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชน ทีมวอลเล่ย์หญิงทีมชาติไทยส่วนที่ 1 คลิปวีดีโอส่วนที่ 2 แผนผังชุดความรู้ 

Long term athlete development volleyball     Apichai1

584   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬา จิตใจ ร่างกาย ส่งเสริม     1

  การวางแผนระยะยาวสำหรับพัฒนานักกีฬา Long Term Athlete Development  ในปีพ.ศ. 2560 เป็นปีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) มาใช้เป็นแบบแผนในการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งในแผนการพัฒนาเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...