ประเภทเนื้อหา การตรวจรักษา

การให้บริการฟันยาง


ภาพตัวอย่างการทำฟันยาง

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=4CfRtZfwZo4