ประเภทเนื้อหา เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     การทดสอบ กีฬา กีฬาวอลเลย์บอล ส่งเสริม

ชุดความรู้ แนวทางการคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชน ทีมวอลเล่ย์หญิงทีมชาติไทย

ส่วนที่ 1 คลิปวีดีโอ

ส่วนที่ 2 แผนผังชุดความรู้