ประเภทเนื้อหา เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     การฝึก กีฬาวอลเลย์บอล เสริมสร้าง

                การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวและการเปลี่ยนทิศทาง ในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

- แบบฝึกที่ 1 การพัฒนา Basic Movement โดยเริ่มต้นจาก 9 Square (ตาราง 9ช่อง) เพิ่ม footwork ของเท้าโดยเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของเด็กวัยนี้ เป็นการเคลื่อนไหวหลายรูปแบบและหลายทิศทาง

- แบบฝึกที่ 2 การเคลื่อนที่ผ่านรั้วและใช้ลูกMedicine Ball โยนควบคู่ไปด้วย ใช้การเคลื่อนที่ด้านข้างและการรับบอล เป็นความสัมพันธ์กันระหว่า่งแขนและขา โดยเชื่อมโยงทักษะของวอลเลย์เข้าไปด้วย โดยใช้รั้วทั้งหมด4ตัว

- แบบฝึกที่ 3 การฝึกการเคลื่อนที่ด้านข้างด้วยความรวดเร็วและมีจังหวะของการยกขาขึ้นเพื่อการบาลานซ์ไปในตัว

- แบบฝึกที่ 4 ใช้รั้ว3 ตัวให้กระโดดเคลื่อนที่และความคล่องตัวในการเปลี่ยนทิศทาง ความคล่องแคล่วว่องไว มีการกระโดดด้านข้างและหมุนตัวกลับด้วยความรวดเร็ว โดนแฝงไปด้วยการใช้กำลังของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่วว่องไว และความสำพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องสมรรถภาพทางกาย ซึ่งเด็กจะต้องได้รับการเรียนรู้ที่ถูกหลัก เพื่อที่จะปลับเข้าสู่การฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากขึ้น ​