ประเภทเนื้อหา เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬา เอเชียนเกมส์ แข่งกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ THAI HOUSE กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18

จุดประสงค์ "ไทยเฮ้าส์"  เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทัพนักกีฬาไทย โดย กกท. จะจัดนักจิตวิทยา, นักกายภาพ เพื่อบำบัดอาการบาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่นวด เพื่อนวดผ่อนคลาย ประจำที่ไทยเฮาส์ตลอดการแข่งขันเพิ่มเติมจากที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำในหมู่บ้านนักกีฬาและประจำทีมของแต่ละชนิดกีฬา เนื่องจากต้องการให้นักกีฬาทีมชาติไทยมีความพร้อมมากที่สุด