เรียงตาม
ผลการค้นหา 11 รายการ

THAI HOUSE กีฬาเอเชียนเกมส์ (2018) ครั้งที่ 18 ณ กรุง... [ Clip]     nattanan

583   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬา เอเชียนเกมส์ แข่งกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ THAI HOUSE กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 จุดประสงค์ "ไทยเฮ้าส์"  เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทัพนักกีฬาไทย โดย กกท. จะจัดนักจิตวิทยา, นักกายภาพ เพื่อบำบัดอาการบาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่นวด เพื่อนวดผ่อนคลาย ประจำที่ไทยเฮาส์ตลอดการแข่งขันเพิ่มเติมจากที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำในหมู่บ้านนักกีฬา...

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย: ปริมาณไขมันในร่างกาย     nattanan

1.1K   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     สมรรถภาพทางกาย ไขมัน

 แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้ วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย: ปริมาณไขมันในร่างกายเจ้าของชุดความรู้  กอง วิทยาศาสตร์การกีฬา งาน พัฒนาศักยภาพกีฬา บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวอัจฉรา  นาติ๊บ   วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: สรีรวิทยา  การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา(Periodization) P ก่อนการแข่งขัน    ¨ ระหว่างการแข่งขัน    ¨ หลังการแข่งขัน ¨ พักการแข่งขัน  วัตถุประสงค์การนำความรู้ไปใช้: เพื่อวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง  เนื้อหา :ชื่อการทดสอบ     ปริมาณไขมันในร่างกาย(Body Fat)เครื่องมือ               ...

Dynamic Stretching in Competition warm up ในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย... [ Clip]     nattanan

843   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬาวอลเลย์บอล ยืดกล้ามเนื้อ วอร์มอัพ เสริมสร้าง

Dynamic Stretching in Competition warm up ในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี   อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  และนักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย    เป็นขั้นตอนของการกระตุ้นและยกระดับความหนักในการออกแรงของร่างกายให้สูงขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้ร่างกายพร้อมมากขึ้นและลดอัตราการบาดเจ็บก่อนลงสนาม เป็นภาระกิจที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งหลายไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นหน้าที่ที่จะเตรียมส่งนักกีฬาไป...

การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวและการเปลี่ยนทิศทาง ในนักกีฬาวอลเลย์บอล... [ Clip]     nattanan

905   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     การฝึก กีฬาวอลเลย์บอล เสริมสร้าง

                การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวและการเปลี่ยนทิศทาง ในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  - แบบฝึกที่ 1 การพัฒนา Basic Movement โดยเริ่มต้นจาก 9 Square (ตาราง 9ช่อง) เพิ่ม ...

การฝึกพัฒนาความถี่และอัตราเร่งเพื่อให้เกิดความเร็วในการ... [ Clip]     nattanan

310   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬาวอลเลย์บอล ทักษะ เสริมสร้าง

การฝึกพัฒนาความถี่และอัตราเร่งเพื่อให้เกิดความเร็วในการเคลื่อนที่ ที่รวดเร็วขึ้นไปเชื่อมโยงกับการเล่นในเกมส์ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลการฝึกพัฒนาความถี่และอัตราเร่งเพื่อให้เกิดความเร็วในการเคลื่อนที่ เป็นการฝึกโดยใช้รั้ววางสลับฟันปลา แล้วให้นักกีฬานั้นยกขาผ่านรั้ว...

แนวทางการคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชน ทีมวอลเล่ย์บอลหญิงทีม... [ Clip]     nattanan

311   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     การทดสอบ กีฬา กีฬาวอลเลย์บอล ส่งเสริม

ชุดความรู้ แนวทางการคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชน ทีมวอลเล่ย์หญิงทีมชาติไทยส่วนที่ 1 คลิปวีดีโอส่วนที่ 2 แผนผังชุดความรู้ 

Long term athlete development volleyball     Apichai1

541   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬา จิตใจ ร่างกาย ส่งเสริม     1

  การวางแผนระยะยาวสำหรับพัฒนานักกีฬา Long Term Athlete Development  ในปีพ.ศ. 2560 เป็นปีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) มาใช้เป็นแบบแผนในการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งในแผนการพัฒนาเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...

ลดน้ำหนักในนักกีฬา     nattanan

316   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     ร่างกาย ลดน้ำหนัก

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ท่ากายบริหารยืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกกำลังกาย สำหรับนักกีฬา...     nattanan

4.3K   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     ขั้นตอนออกกำลังกาย ยืดกล้ามเนื้อ

ท่ากายบริหารยืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกกำลังกายสำหรับนักกีฬาและบุคคลทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีประโยชน์ของการยืดกล้ามเนื้อ      ถ้าทำก่อนปฎิบัติชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาจะช่วยให้กระตุ้นกล้ามเนื้อ ให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการบาดเจ็บ และช่วยให้มุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อทำงานได้มากขึ้น ถ้าทำหลังจาก...

Knowledge map ของงานกายภาพบำบัด [ Clip]     kwanchit

239   5.0   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กายภาพบำบัด กีฬา ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ส่งเสริม

บทบาทงานกายภาพบำบัด กองกีฬาเวชศาสตร์ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  แสดงดังแผนภาพต่อไปนี้ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง แผนภาพสรุปภาระกิจของงานกายภาพบำบัด แสดงบทบาททั้งหมดของนักกายภาพที่จะต้องปฏิบัติ เริ่มจากการส่งเสริม จนกระทั่งงานฟื้นฟู