ผลการค้นหา 20 รายการ

ท่ากายบริหารยืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกกำลังกาย สำหรับนักกีฬา...     nattanan

4.3K   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     ขั้นตอนออกกำลังกาย ยืดกล้ามเนื้อ

ท่ากายบริหารยืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกกำลังกายสำหรับนักกีฬาและบุคคลทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีประโยชน์ของการยืดกล้ามเนื้อ      ถ้าทำก่อนปฎิบัติชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาจะช่วยให้กระตุ้นกล้ามเนื้อ ให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการบาดเจ็บ และช่วยให้มุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อทำงานได้มากขึ้น ถ้าทำหลังจาก...

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ     kathanon

2.8K   กายภาพบำบัด     กายภาพบำบัด ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้  การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Muscle Stretching) เจ้าของชุดความรู้  กอง กีฬาเวชศาสตร์ งาน กายภาพบำบัด บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ กภ.พัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ, กภ.ชนิดา แซ่ตั้ง, กภ.คธานนท์ ผลพืช  วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา:  เวชศาสตร์การกีฬา   การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา (Periodization) þ ก่อนการแข่งขัน   þ ระหว่างการแข่งขัน    þ หลังการแข่งขัน   þ พักการแข่งขัน เกี่ยวข้องกับอื่น ๆ  (โปรดระบุ) การบาดเจ็บ, ...

การฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันและฟื้นฟูข้อเท้าพลิก     kwanchit

2.5K   กายภาพบำบัด     ankle exercise prevention sprain กายภาพบำบัด การป้องกัน การฝึกการทรงตัว ขั้นตอนออกกำลังกาย ข้อเท้าพลิก บาดเจ็บ ฺฺBalance

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้ การฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันและฟื้นฟูข้อเท้าพลิก เจ้าของชุดความรู้ กอง กีฬาเวชศาสตร์ งาน กายภาพบำบัด บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัดขวัญจิต จินะกาศ นักกายภาพบำบัดอุไรพร แดนกมล  วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: เวชศาสตร์การกีฬา  การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา (Periodization) þ ก่อนการแข่งขัน þ ระหว่างการแข่งขัน þ หลังการแข่งขัน þ พักการแข่งขัน  วัตถุประสงค์การนำความรู้ไปใช้: เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากข้อเท้าพลิกในนักกีฬาขณะทำการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน   เนื้อหา : ความหมายของการทรงตัว การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมร่างกายให้อยู่ในแนวตั้งตรง ...

เทคนิคการหายใจ เรื่องง่าย ๆ ที่คุณอาจยังไม่รู้     nattanan

1.6K   จิตวิทยาการกีฬา     การหายใจ กีฬา จิตใจ

          เทคนิคการหายใจเป็นการฝึกการหายใจเพื่อการผ่อนคลาย โดยการใช้วิธีการหายใจจนสุดปอดและหายใจอย่างสม่ำเสมอเป็นการผ่อนคลายทางด้านร่างกายมากกว่าการผ่อนคลายทางด้านจิตใจการฝึกนี้นอกเหนือจากการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วผู้ฝึกยังจะได้รับออกซิเจนเต็มที่เป็นผลพลอยได้อีกด้วย           จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถควบคุมการตึงตัวของกล้ามเนื้อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแข่งขันหรือสถานการณ์กดดันซึ่ง...

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย: ปริมาณไขมันในร่างกาย     nattanan

1.1K   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     สมรรถภาพทางกาย ไขมัน

 แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้ วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย: ปริมาณไขมันในร่างกายเจ้าของชุดความรู้  กอง วิทยาศาสตร์การกีฬา งาน พัฒนาศักยภาพกีฬา บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวอัจฉรา  นาติ๊บ   วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: สรีรวิทยา  การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา(Periodization) P ก่อนการแข่งขัน    ¨ ระหว่างการแข่งขัน    ¨ หลังการแข่งขัน ¨ พักการแข่งขัน  วัตถุประสงค์การนำความรู้ไปใช้: เพื่อวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง  เนื้อหา :ชื่อการทดสอบ     ปริมาณไขมันในร่างกาย(Body Fat)เครื่องมือ               ...

การให้บริการฟันยาง [ Clip]     Thidarat

1.1K   การตรวจรักษา

การให้บริการฟันยางภาพตัวอย่างการทำฟันยาง https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=4CfRtZfwZo4  

การเสริมสร้างสมรรภาพทางกาย นักกีฬาวอลเลย์บอล     natkrita.i

1K   3.0   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬาวอลเลย์บอล ขั้นตอนออกกำลังกาย     6

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้  การเสริมสร้างสมรรภาพทางกาย นักกีฬาวอลเลย์บอลเจ้าของชุดความรู้  กอง วิทยาศาสตร์การกีฬา งาน พัฒนาศักยภาพกีฬา บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ อ.ถาวร กมุทศรี  วัตถุประสงค์  เพื่อระบุขั้นตอนการออกกำลังกายและโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรภาพทางกาย ของนักกีฬาวอลเลย์บอล  เนื้อหา :  การพัฒนาสมรรภาพทางกาย ประกอบด้วยขั้นตอนการออกกำลังกาย ได้แก่ การอบอุ่มร่างกาย (Warm up)   การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ...

การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวและการเปลี่ยนทิศทาง ในนักกีฬาวอลเลย์บอล... [ Clip]     nattanan

905   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     การฝึก กีฬาวอลเลย์บอล เสริมสร้าง

                การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวและการเปลี่ยนทิศทาง ในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  - แบบฝึกที่ 1 การพัฒนา Basic Movement โดยเริ่มต้นจาก 9 Square (ตาราง 9ช่อง) เพิ่ม ...

Dynamic Stretching in Competition warm up ในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย... [ Clip]     nattanan

843   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬาวอลเลย์บอล ยืดกล้ามเนื้อ วอร์มอัพ เสริมสร้าง

Dynamic Stretching in Competition warm up ในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี   อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  และนักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย    เป็นขั้นตอนของการกระตุ้นและยกระดับความหนักในการออกแรงของร่างกายให้สูงขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้ร่างกายพร้อมมากขึ้นและลดอัตราการบาดเจ็บก่อนลงสนาม เป็นภาระกิจที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งหลายไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นหน้าที่ที่จะเตรียมส่งนักกีฬาไป...

การนวดแผนไทยสู่การนำไปใช้ในนักกีฬา [ Clip]     nattanan

591   กายภาพบำบัด     การนวด นวดนักกีฬา ฟื้นฟูการบาดเจ็บ

การอบรมการนวดแผนไทยสู่การนำไปใช้ในนักกีฬา (หลักสูตร 40 ชั่วโมง)- เทคนิคการนวดบรรเทาอาการข้อเท้าแพลงและตะคริวน่อง- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อส่วนรยางค์ขา- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อส่วนลำตัว- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อหลังและบ่า- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อรยางค์บน- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อท้อง : นางปวีณภัสร์ ทิพย์ใบบุญ น.ส.จันทนีสกุลเดียว นางเนตรนภา นกงาม  และนายวิญญูวิชญ์ ศรีจันทรนิตย์ วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ...