เรียงตาม
ผลการค้นหา 1 รายการ

การฝึกพัฒนาความถี่และอัตราเร่งเพื่อให้เกิดความเร็วในการ... [ Clip]     nattanan

311   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬาวอลเลย์บอล ทักษะ เสริมสร้าง

การฝึกพัฒนาความถี่และอัตราเร่งเพื่อให้เกิดความเร็วในการเคลื่อนที่ ที่รวดเร็วขึ้นไปเชื่อมโยงกับการเล่นในเกมส์ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลการฝึกพัฒนาความถี่และอัตราเร่งเพื่อให้เกิดความเร็วในการเคลื่อนที่ เป็นการฝึกโดยใช้รั้ววางสลับฟันปลา แล้วให้นักกีฬานั้นยกขาผ่านรั้ว...