เรียงตาม
ผลการค้นหา 1 รายการ

Food/Nutrition Assessment (Session 5)     chokoko1998

430   โภชนาการการกีฬา     Diet food nutrition โภชนาการนักกีฬา

เรื่องหรือหัวข้อความรู้Food/Nutrition Assessment (Session 5) โครงการอบรมสัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหัวข้อ "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาวิทยาการกีฬาและโภชนาการการกีฬาพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ผู้เชียวชาญ ศาสตราจารย์ ดร. กัลยา กิจบุญชูผู้จัดทำ น.ส. บุรวัลย์ ผลมั่ง และ น.ส. รพิรัตน์ พรทิพย์ปฏิมาวันที่ 26 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://sskm.sat.or.th/uploads/know_post/1537951491_0905.pdf ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินการบริโภคโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตของนักกีฬา https://sskm.sat.or.th/uploads/know_post/1537951601_8433.jpg