เรียงตาม
ผลการค้นหา 2 รายการ

การฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันและฟื้นฟูข้อเท้าพลิก     kwanchit

2.5K   กายภาพบำบัด     ankle exercise prevention sprain กายภาพบำบัด การป้องกัน การฝึกการทรงตัว ขั้นตอนออกกำลังกาย ข้อเท้าพลิก บาดเจ็บ ฺฺBalance

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้ การฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันและฟื้นฟูข้อเท้าพลิก เจ้าของชุดความรู้ กอง กีฬาเวชศาสตร์ งาน กายภาพบำบัด บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัดขวัญจิต จินะกาศ นักกายภาพบำบัดอุไรพร แดนกมล  วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: เวชศาสตร์การกีฬา  การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา (Periodization) þ ก่อนการแข่งขัน þ ระหว่างการแข่งขัน þ หลังการแข่งขัน þ พักการแข่งขัน  วัตถุประสงค์การนำความรู้ไปใช้: เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากข้อเท้าพลิกในนักกีฬาขณะทำการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน   เนื้อหา : ความหมายของการทรงตัว การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมร่างกายให้อยู่ในแนวตั้งตรง ...

การฝังเข็ม     Thidarat

360   การตรวจรักษา     บาดเจ็บ รักษา

การรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม  การฝังเข็ม (Acupuncture) หมายถึง การใช้เข็มปักเข้าไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย มีจุดมุ่งหมายทางการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็น 2 ส่วน ได้แก่ปรับสมดุลย์ของร่างกาย เพื่อให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ กลับมาทำงานได้ตามปกติ เรียกว่า ฝังเข็มรักษาการฝังเข็มเพื่อให้ “ระงับความเจ็บปวด” ใช้ในการรักษา...