เรียงตาม
ผลการค้นหา 1 รายการ

การนวดแผนไทยสู่การนำไปใช้ในนักกีฬา [ Clip]     nattanan

591   กายภาพบำบัด     การนวด นวดนักกีฬา ฟื้นฟูการบาดเจ็บ

การอบรมการนวดแผนไทยสู่การนำไปใช้ในนักกีฬา (หลักสูตร 40 ชั่วโมง)- เทคนิคการนวดบรรเทาอาการข้อเท้าแพลงและตะคริวน่อง- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อส่วนรยางค์ขา- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อส่วนลำตัว- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อหลังและบ่า- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อรยางค์บน- เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อท้อง : นางปวีณภัสร์ ทิพย์ใบบุญ น.ส.จันทนีสกุลเดียว นางเนตรนภา นกงาม  และนายวิญญูวิชญ์ ศรีจันทรนิตย์ วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ...