เรียงตาม
ผลการค้นหา 3 รายการ

ท่ากายบริหารยืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกกำลังกาย สำหรับนักกีฬา...     nattanan

4.3K   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     ขั้นตอนออกกำลังกาย ยืดกล้ามเนื้อ

ท่ากายบริหารยืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกกำลังกายสำหรับนักกีฬาและบุคคลทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีประโยชน์ของการยืดกล้ามเนื้อ      ถ้าทำก่อนปฎิบัติชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาจะช่วยให้กระตุ้นกล้ามเนื้อ ให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการบาดเจ็บ และช่วยให้มุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อทำงานได้มากขึ้น ถ้าทำหลังจาก...

การฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันและฟื้นฟูข้อเท้าพลิก     kwanchit

2.5K   กายภาพบำบัด     ankle exercise prevention sprain กายภาพบำบัด การป้องกัน การฝึกการทรงตัว ขั้นตอนออกกำลังกาย ข้อเท้าพลิก บาดเจ็บ ฺฺBalance

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้ การฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันและฟื้นฟูข้อเท้าพลิก เจ้าของชุดความรู้ กอง กีฬาเวชศาสตร์ งาน กายภาพบำบัด บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัดขวัญจิต จินะกาศ นักกายภาพบำบัดอุไรพร แดนกมล  วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: เวชศาสตร์การกีฬา  การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา (Periodization) þ ก่อนการแข่งขัน þ ระหว่างการแข่งขัน þ หลังการแข่งขัน þ พักการแข่งขัน  วัตถุประสงค์การนำความรู้ไปใช้: เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากข้อเท้าพลิกในนักกีฬาขณะทำการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน   เนื้อหา : ความหมายของการทรงตัว การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมร่างกายให้อยู่ในแนวตั้งตรง ...

การเสริมสร้างสมรรภาพทางกาย นักกีฬาวอลเลย์บอล     natkrita.i

1K   3.0   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬาวอลเลย์บอล ขั้นตอนออกกำลังกาย     6

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้  การเสริมสร้างสมรรภาพทางกาย นักกีฬาวอลเลย์บอลเจ้าของชุดความรู้  กอง วิทยาศาสตร์การกีฬา งาน พัฒนาศักยภาพกีฬา บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ อ.ถาวร กมุทศรี  วัตถุประสงค์  เพื่อระบุขั้นตอนการออกกำลังกายและโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรภาพทางกาย ของนักกีฬาวอลเลย์บอล  เนื้อหา :  การพัฒนาสมรรภาพทางกาย ประกอบด้วยขั้นตอนการออกกำลังกาย ได้แก่ การอบอุ่มร่างกาย (Warm up)   การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ...