เรียงตาม
ผลการค้นหา 20 รายการ

ลดน้ำหนักในนักกีฬา     nattanan

316   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     ร่างกาย ลดน้ำหนัก

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เทคนิคการหายใจ เรื่องง่าย ๆ ที่คุณอาจยังไม่รู้     nattanan

1.6K   จิตวิทยาการกีฬา     การหายใจ กีฬา จิตใจ

          เทคนิคการหายใจเป็นการฝึกการหายใจเพื่อการผ่อนคลาย โดยการใช้วิธีการหายใจจนสุดปอดและหายใจอย่างสม่ำเสมอเป็นการผ่อนคลายทางด้านร่างกายมากกว่าการผ่อนคลายทางด้านจิตใจการฝึกนี้นอกเหนือจากการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วผู้ฝึกยังจะได้รับออกซิเจนเต็มที่เป็นผลพลอยได้อีกด้วย           จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถควบคุมการตึงตัวของกล้ามเนื้อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแข่งขันหรือสถานการณ์กดดันซึ่ง...

ท่ากายบริหารยืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกกำลังกาย สำหรับนักกีฬา...     nattanan

4.3K   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     ขั้นตอนออกกำลังกาย ยืดกล้ามเนื้อ

ท่ากายบริหารยืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกกำลังกายสำหรับนักกีฬาและบุคคลทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีประโยชน์ของการยืดกล้ามเนื้อ      ถ้าทำก่อนปฎิบัติชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาจะช่วยให้กระตุ้นกล้ามเนื้อ ให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการบาดเจ็บ และช่วยให้มุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อทำงานได้มากขึ้น ถ้าทำหลังจาก...

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ     kathanon

2.8K   กายภาพบำบัด     กายภาพบำบัด ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้  การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Muscle Stretching) เจ้าของชุดความรู้  กอง กีฬาเวชศาสตร์ งาน กายภาพบำบัด บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ กภ.พัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ, กภ.ชนิดา แซ่ตั้ง, กภ.คธานนท์ ผลพืช  วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา:  เวชศาสตร์การกีฬา   การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา (Periodization) þ ก่อนการแข่งขัน   þ ระหว่างการแข่งขัน    þ หลังการแข่งขัน   þ พักการแข่งขัน เกี่ยวข้องกับอื่น ๆ  (โปรดระบุ) การบาดเจ็บ, ...

การให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen ...     Thidarat

404   การตรวจรักษา     ฟื้นฟู รักษา

ชื่อชุดความรู้การให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) (HBOT) เจ้าของชุดความรู้ กอง กีฬาเวชศาสตร์ งาน ตรวจรักษา บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ นพ. ภิสักก์ ก้อนเมฆ, นายสุวิทย์ เกิดบำรุง, นางสาวสุนิษา พลเยี่ยม และนางสาวนดา มะลิซ้อน  วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: เวชศาสตร์การกีฬา  การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา (Periodization) þ ก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน þ หลังการแข่งขัน þ พักการแข่งขัน เกี่ยวข้องกับอื่น ...

การฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันและฟื้นฟูข้อเท้าพลิก     kwanchit

2.5K   กายภาพบำบัด     ankle exercise prevention sprain กายภาพบำบัด การป้องกัน การฝึกการทรงตัว ขั้นตอนออกกำลังกาย ข้อเท้าพลิก บาดเจ็บ ฺฺBalance

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้ การฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันและฟื้นฟูข้อเท้าพลิก เจ้าของชุดความรู้ กอง กีฬาเวชศาสตร์ งาน กายภาพบำบัด บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัดขวัญจิต จินะกาศ นักกายภาพบำบัดอุไรพร แดนกมล  วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา: เวชศาสตร์การกีฬา  การนำชุดความรู้ไปใช้ ช่วงของการฝึกนักกีฬา (Periodization) þ ก่อนการแข่งขัน þ ระหว่างการแข่งขัน þ หลังการแข่งขัน þ พักการแข่งขัน  วัตถุประสงค์การนำความรู้ไปใช้: เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากข้อเท้าพลิกในนักกีฬาขณะทำการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน   เนื้อหา : ความหมายของการทรงตัว การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมร่างกายให้อยู่ในแนวตั้งตรง ...

การให้บริการฟันยาง [ Clip]     Thidarat

1.1K   การตรวจรักษา

การให้บริการฟันยางภาพตัวอย่างการทำฟันยาง https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=4CfRtZfwZo4  

การฝังเข็ม     Thidarat

360   การตรวจรักษา     บาดเจ็บ รักษา

การรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม  การฝังเข็ม (Acupuncture) หมายถึง การใช้เข็มปักเข้าไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย มีจุดมุ่งหมายทางการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็น 2 ส่วน ได้แก่ปรับสมดุลย์ของร่างกาย เพื่อให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ กลับมาทำงานได้ตามปกติ เรียกว่า ฝังเข็มรักษาการฝังเข็มเพื่อให้ “ระงับความเจ็บปวด” ใช้ในการรักษา...

Knowledge map ของงานกายภาพบำบัด [ Clip]     kwanchit

239   5.0   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กายภาพบำบัด กีฬา ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ส่งเสริม

บทบาทงานกายภาพบำบัด กองกีฬาเวชศาสตร์ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  แสดงดังแผนภาพต่อไปนี้ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง แผนภาพสรุปภาระกิจของงานกายภาพบำบัด แสดงบทบาททั้งหมดของนักกายภาพที่จะต้องปฏิบัติ เริ่มจากการส่งเสริม จนกระทั่งงานฟื้นฟู 

การเสริมสร้างสมรรภาพทางกาย นักกีฬาวอลเลย์บอล     natkrita.i

1K   3.0   เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     กีฬาวอลเลย์บอล ขั้นตอนออกกำลังกาย     6

แบบรวบรวมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ชื่อชุดความรู้  การเสริมสร้างสมรรภาพทางกาย นักกีฬาวอลเลย์บอลเจ้าของชุดความรู้  กอง วิทยาศาสตร์การกีฬา งาน พัฒนาศักยภาพกีฬา บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ อ.ถาวร กมุทศรี  วัตถุประสงค์  เพื่อระบุขั้นตอนการออกกำลังกายและโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรภาพทางกาย ของนักกีฬาวอลเลย์บอล  เนื้อหา :  การพัฒนาสมรรภาพทางกาย ประกอบด้วยขั้นตอนการออกกำลังกาย ได้แก่ การอบอุ่มร่างกาย (Warm up)   การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ...