เรียงตาม

ข่าว

ผลการค้นหา 5 รายการ

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” ...   0   เมื่อ 13 พ.ค. 2562

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ“เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง”  เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเปิดให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ได้แก่ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม 2562  วันธรรมดา เวลา 15.00-20.00 น.วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00-20.00 น.   

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาครบรอบ 53 ปี   0   เมื่อ 3 เม.ย. 2562

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาครบรอบ 53 ปีในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี  ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เพราะเป็นวันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ก่อตั้งขึ้น  โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์  เป็นผู้อำนวยการคนแรก  ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ถือว่าวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี  เป็นวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และเพื่อเป็นการรำลึกถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์  ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทย  ในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ฝึกสอน นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา 

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาและโภชนาการการกีฬาพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ณ โรงแรมกรีน...   0   เมื่อ 11 ก.ย. 2561

            ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาและโภชนาการการกีฬาพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ณ โรงแรมกรีนพาเลซ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561  

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดอบรมในหัวข้อ "การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม" ณ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค จ....   0   เมื่อ 11 ก.ย. 2561

         ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.ยังคงเดินหน้าจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักกีฬาของชาติทุกระดับใหเข้าสู่มาตรฐานสากล สำหรับอาทิตย์นี้ 3-7 กันยายน 2561 จัดอบรมในหัวข้อ "การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม" โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ หลักการฝึกความแข็งแรง “Principle of Strength ...   0   เมื่อ 30 พ.ค. 2561

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ หลักการฝึกความแข็งแรง “Principle of Strength Training” ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีวิทยากรมากความสามารถ ผศ.ดร. ไวพจน์ จันทร์เสม และ นายสุนันต์ ระฆังทอง บรรยาย เรื่อง “โครงสร้างและการทำงานของร่างกายของมนุษย์” ...

ประกาศ

ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา