เรียงตาม

ข่าว

ผลการค้นหา 6 รายการ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาครบรอบ 53 ปี   0   เมื่อ 3 เม.ย. 2562

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาครบรอบ 53 ปีในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี  ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เพราะเป็นวันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ก่อตั้งขึ้น  โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์  เป็นผู้อำนวยการคนแรก  ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ถือว่าวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี  เป็นวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และเพื่อเป็นการรำลึกถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์  ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทย  ในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ฝึกสอน นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา 

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาและโภชนาการการกีฬาพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ณ โรงแรมกรีน...   0   เมื่อ 11 ก.ย. 2561

            ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาและโภชนาการการกีฬาพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ณ โรงแรมกรีนพาเลซ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561  

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดอบรมในหัวข้อ "การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม" ณ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค จ....   0   เมื่อ 11 ก.ย. 2561

         ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.ยังคงเดินหน้าจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักกีฬาของชาติทุกระดับใหเข้าสู่มาตรฐานสากล สำหรับอาทิตย์นี้ 3-7 กันยายน 2561 จัดอบรมในหัวข้อ "การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม" โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ หลักการฝึกความแข็งแรง “Principle of Strength ...   0   เมื่อ 30 พ.ค. 2561

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ หลักการฝึกความแข็งแรง “Principle of Strength Training” ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีวิทยากรมากความสามารถ ผศ.ดร. ไวพจน์ จันทร์เสม และ นายสุนันต์ ระฆังทอง บรรยาย เรื่อง “โครงสร้างและการทำงานของร่างกายของมนุษย์” ...

การจัดอมเชิงปฏิบัติการฯ หัวข้อ "การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในส่วนภูมิภาค"   0   เมื่อ 16 พ.ค. 2561

นายบำรุง  รื่นบรรเทิง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย นายสมพร วรรณศิริ ผอ.ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  หัวข้อ “การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในส่วนภูมิภาค”   มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พัฒนาองค์ความรู้  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆ  ให้แก่นักกีฬา  ผู้ฝึกสอน  และบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค  สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ  ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย  ผู้ฝึกสอนกีฬา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัด 10 แห่ง ได้แก่ ...

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา   0   เมื่อ 10 พ.ค. 2561

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ "หลักการฝึกระบบหัวใจไหลเวียนเลือด Principle of Cardiovascular Traning" ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม โดยมีอาจารย์ พต.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยกูล และดร.สายฝน กองคำ มาบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่หัวข้อ "เอกสารดาวน์โหลด" หรือ https://sskm.sat.or.th/download

ประกาศ

ผลการค้นหา 1 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา​ "การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม”   0   เมื่อ 18 เม.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา​ "การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม” วันที่​ 22-26 เมษายน 2562​  ณ​ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม