ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ "หลักการฝึกระบบหัวใจไหลเวียนเลือด Principle of Cardiovascular Traning" ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม โดยมีอาจารย์ พต.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยกูล และดร.สายฝน กองคำ มาบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่หัวข้อ "เอกสารดาวน์โหลด" หรือ https://sskm.sat.or.th/download


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10 พ.ค. 2561 11:59:26