การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ หลักการฝึกความแข็งแรง “Principle of Strength Training” ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีวิทยากรมากความสามารถ ผศ.ดร. ไวพจน์ จันทร์เสม และ นายสุนันต์ ระฆังทอง บรรยาย เรื่อง “โครงสร้างและการทำงานของร่างกายของมนุษย์” และการอบอุ่นร่างกายและการฝึกเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย

เอกสารประกอบการจัดอบรม

https://sskm.sat.or.th/download

 

“Principle of Strength Training


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30 พ.ค. 2561 11:11:01