ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.ยังคงเดินหน้าจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักกีฬาของชาติทุกระดับใหเข้าสู่มาตรฐานสากล สำหรับอาทิตย์นี้ 3-7 กันยายน 2561 จัดอบรมในหัวข้อ "การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม" โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค จ.นครราชสีมา


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11 ก.ย. 2561 09:45:29