ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง "การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาและโภชนาการการกีฬาพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ณ โรงแรมกรีนพาเลซ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561

 


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11 ก.ย. 2561 09:54:03