ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาครบรอบ 53 ปี

ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี 
ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพราะเป็นวันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ก่อตั้งขึ้น 
โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ 
เป็นผู้อำนวยการคนแรก 
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ถือว่าวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี 
เป็นวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
และเพื่อเป็นการรำลึกถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ 
ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทย 
ในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ฝึกสอน นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา

 


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 3 เม.ย. 2562 13:44:48