การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” 
เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้จัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และเปิดให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ได้แก่ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม 2562 
วันธรรมดา เวลา 15.00-20.00 น.
วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00-20.00 น.

 

 


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13 พ.ค. 2562 15:33:54